Afifi Saidan ialah seorang usahawan yang juga merupakan salah seorang dari pengasas Virus Marketing. Beliau juga bertanggungjawab sebagai Ketua Pegawai Pemasaran untuk Mensive. Beliau mempunyai kepakaran dalam pemasaran online -- terutamanya Facebook. Beliau juga telah memberi tunjuk ajar serta latihan kepada ramai pemilik bisnes berkaitan pemasaran, penjualan serta penjenamaan.